Edelleen toimii

LÄÄKÄRIN KOTIKÄYNNIT
POLIMEDI KOTILÄÄKÄRIPALVELU
PUH 040 504 6421

YHTEYSTIEDOT

Kouvolan Meditiimi Oy


puh 010 3213280


Y-tunnus 1877702-9

Maitland -terapia

Maitland-konsepti

 

Maitland-konsepti on laajimmalle maailmassa levinnyt ortopedisen manuaalisen fysioterapian menetelmä. Australialaisen Greoffrey D. Maitlandin kehittämä konsepti on tuki-ja liikuntaelimistön ja hermokudoksien häiriöihin liittyvien ongelmien käytännön ratkaisumenetelmä.

Maitland-koulutuksessa fysioterapeutti harjaantuu tunnustelemaan tarkasti käsillään kudosten tilaa ja löytämään näin häiriöt kudosten joustavuudessa ja toiminnassa. Potilaan kokemat oireet ja tuntemukset ovat keskeisessä asemassa. Pehmeiden hoitotekniikoiden ansiosta menetelmä soveltuu lapsista ikääntyneisiin. Hoitotekniikan valinta sovitetaan aina henkilölle ja hoidettavan kudoksen tilaan sopivaksi.

Tyypillisimmät Maitland-konseptin tekniikat ovat mobilisaatio ja manipulaatio. Käsittely voidaan kohdistaa niveliin (nikamiin, leukaniveleen, olkaniveliin, lonkkaniveliin jne.) hermokudokseen tai pehmytkudoksiin.  Tekniikoilla voidaan hoitaa koko kehoa, sekä kipua että jäykkyyttä.

Huolellisen haastattelun perusteella edetään fyysiseen tutkimukseen, jossa pyritään löytämään potilaan oireita aiheuttavat liikkeet ja asennot. Tarkan oirekuvauksen ja tutkimuslöydöksien avulla saadaan tietoa kudoksien ärtyvyydestä ja tilan vaikeusasteesta. Tämän pohjalta tehdään hoitopäätökset. Pääpaino hoidossa on manuaalisilla liiketekniikoilla, jotka luokitellaan eri asteisiin (grade I-V) käytettävän liikkeen voimakkuuden ja liikelaajuuden mukaan.

Hoidon edistymistä arvioidaan toistuvasti jokaisen hoitotekniikan ja hoitokerran jälkeen.

Hoitamisen tavoitteena on maksimoida kunkin yksilön kyky liikkua ja toimia aktiivisesti.  Olennainen osa Maitland-konseptin mukaista fysioterapiaa on asiakkaan aktiivinen harjoittaminen ja oikeanlaisten kotiharjoitteiden ohjaaminen.